AUTORISATION

Ifølge Autorisationsordning for psykologer – Retningslinier for den praktiske uddannelse, jr. Psykolognævnet, skal den eksterne supervisionen:

have en ramme:

  • “[..] supervisor og supervisand [har] på forhånd [..] truffet aftale om, hvornår et supervisionsforløb skal foregå, og hvilke hovedområder og arbejdstemaer supervisionen skal indeholde.”
  • 40 timer være modtaget af én og samme ekstern supervisor, dvs. hos en supervisor, som arbejder på en anden arbejdsplads end psykologen.

Inden opstart af vores supervisionsforløb, så har vi aftalt dato, og antal timer pr. gang, samt hvorvidt der er tale om et individuelt – eller gruppeforløb.

Det er min erfaring, at små supervisionsgrupper med max 3 supervisander er at foretrække, da der her kommer en tryghed i gruppen, der gør det muligt, at vise sine sårbarheder i sin praksis. Netop ved at få talt om disse sårbarheder udvikles vores færdigheder som psykolog, og som menneske.

Ved først supervisionsdag, undersøger vi hvilke arbejdstemaer, som du/I overordnet skal arbejde med, og sideløbende kaster vi lys på disse temaer under sagssupervision.

samt et indhold:

  • psykologen skal under supervision “udvikle sine færdigheder i at tilrettelægge og gennemføre relevant udredning og intervention[…]
  • ”Supervisionen skal omfatte såvel sagsaspekter som relationen mellem supervisanden og [klient]”.

Løbende under supervisionen udvikles dine færdigheder som psykolog, og udover sagssupervision, vil vi have fokus på relationen mellem dig som psykolog og klienten. Såfremt du ønsker det, så er der også mulighed for, at vi kan have fokus på dig som menneske i relationen til klienten.

Supervisionen består således af: sag/klient – supervisand – supervisor – livet

Billede supervision

 

 

 

 

Supervisionsforløbet kunne se således ud:

2 supervisander – 5timer x 8 gange = 40timer.

Når supervision er rettet mod autorisation, så er pris pr. time 1000kr. Det vil sige, at det kommer til at koste 20000kr for 40timer pr. deltager, såfremt der er to supervisander i gruppen.

Ovenstående er kun en mulighed blot mange mulige. Kontakt mig venligst, og finder vi en løsning der passer alle.

SPECIALIST

Supervision/ personligt udviklingsarbejde – specialisten skal have modtaget mindst 240 timers supervision/personligt udviklingsarbejde, hvoraf psykologens personlige udviklingsarbejde skal udgøre mindst 80 timer.