billede af tg

Jeg er født i 1970. Bor i København med min mand og 3 teenage drenge. Sideløbende med privat praksis på Østerbro, har jeg arbejdet som klinisk psykolog på Hejmdal Privathospital – psykiatri for børn, unge og voksne. Først som fuldtidsansat og siden som konsulent. Nu er jeg fuldtid på Østerbro.

På Hejmdal mødte jeg mennesker med mange forskellige psykiatriske og psykologiske problemstillinger – spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, selvskadende adfærd, depression, angst, OCD, ADHD og autisme m.fl.

Jeg er vant til at hjælpe mennesker igennem en krise eller belastende situation ved bl.a. at bidrage til at udvikle strategier og ressourcer til at håndtere forskellige livssituationer.

Jeg har desuden meget erfaring i at hjælpe mennesker med stress (såvel stresshåndtering som stressforebyggelse). 

Udover mit kliniske arbejde, arbejder jeg med supervision. Jeg superviserer løbende psykologer og yngre læger i psykiatrien, samt pædagoger og lærer på behandlingshjem og bosteder.  

Ligeledes superviserer jeg psykologer og andre faggrupper, hvor det fælles ståsted er den eksistentielle fænomenologiske grundlagsteori.

JEG HAR SÆRLIG ERFARING MED

 • Spiseforstyrrelse
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Parforholdsproblemer
 • Psykologiske følgevirkninger af fysisk sygdom, især hørelidelser
 • Barnløshed
 • Angst
 • Depression
 • Kronisk sygdom
 • Pårørende ved sygdom og dødsfald
 • Stress og udbrændthed
 • Selvværdsproblematik

ANSÆTTELSER

 • Klinisk Psykolog hos Privathospitalet Hejmdal, Frederiksberg (2012-2018)
 • Kandidatstilling i privat praksis hos Anne Mette Mohr, København (2011 – 2012)
 • PPR – pædagogik psykologisk rådgivning, Frederikssund (2009 – 2011)
 • Privatpraktiserende psykolog, Vesterbro og siden på Østerbro (2009 -)

UDDANNELSE

 • Supervisor i psykoterapi og klinisk under Dansk Psykolog Forening (2018).
 • Specialist i psykoterapi og klinisk psykologi under Dansk Psykolog Forening (2016). 
 • Efteruddannelse i eksistentiel og fænomenologisk psykoterapi med bl.a. Ernesto Spinelli (2013-2015)
 • Autoriseret (cand.psych.aut) af Psykolognævnet, Socialministeriet (2012)
 • LP-vejlederuddannelsen for kommunal rådgivning ved Høgskolen i
 • Hamar, Norge (2010).
 • Psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet (2009)
 • Bachelor i psykologi fra Aalborg Universitet (2007)
 • Adfærdsgenetik fra Lund Universitet (2003)

SUPERVISION OG EFTERUDDANNELSE
Jeg modtager løbende supervision og deltager i relevant kurser og efteruddannelse.

Medlem af: Dansk psykologforening; Dansk selskab for spiseforstyrrelser; Nordisk selskab for spiseforstyrrelser; IPTP – institut for personlighedsteori og psykopatologi; Forum for Eksistentiel Psykologi og Terapi; Forum for eksistentiel fænomenologi (Livsverden.dk)   

Psykolog, cand.psych. er en beskyttet titel, som kun universitetsuddannede psykologer må benytte.

Autoriseret psykolog, cand.psych. aut gives til psykologer, som efter et uddannelsesforløb på 2 år, er blevet autoriserede af Psykolognævnet under Socialministeriet.

Specialist i psykoterapi og klinisk psykologi for voksne gives til autoriseret psykologer, som har taget en specialistuddannelse på 3 år. Godkendelse gives af psykologforeningen.

Supervisor i psykoterapi og klinisk psykologi gives til specialister, som har taget en supervisoruddannelse på 2år. Godkendelse gives af psykologforeningen