TERAPI

At være ked af det, opleve sorg og tab, føle sig usikker, angst, magtesløs og pludselig opleve, at livet ikke længere giver mening, er en ufravigelig del af menneskelivet. Når det er sagt, så er det utroligt svært og hårdt, når livet møder os, og det er her, at vi som oftest søger hjælp.

I terapien kan vi være med det svære uden hensyntagende til kæreste, mand, hustru, venner eller børn. Stille og rolig får vi mulighed for at undersøge livets begrænsninger og muligheder, og herigennem (gen)finder vi fodfæstet, får overblik, og forstå sammenhænge.  

I min klinik møder jeg unge og voksne, der oplever:

 • sorg og krise
 • traumer
 • depression
 • selvmordstanker
 • angst
 • stress og overbelastning
 • reaktion og følgevirkninger af fysiske sygdomme
 • konflikter i parforholdet
 • sociale problemstillinger /problemer i relation til andre mennesker
 • svært ved forælderskab
 • barnløshed
 • pårørende til mennesker med psykiske lidelser
 • spiseforstyrrelse
 • selvskade
 • skoleværing

Endvidere møder jeg mennesker, der har fået en diagnose (fx. ADHD/ADD, autisme), og hvor de og deres pårørende har brug for hjælp til at genfinde fodfæste i livet.   

TAVSHEDSPLIGT OG ETIK

Som autoriseret psykolog har jeg tavshedspligt, og alle de oplysning jeg modtager behandles fortroligt og forsvarligt efter gældende lovgivning. Jeg videregiver aldrig informationer til fx. kommune eller læger uden samtykke fra dig.

Psykolog, cand.psych. er en beskyttet titel, som kun universitetsuddannede psykologer må benytte.

Autoriseret psykolog, cand.psych. aut gives til psykologer, som efter et uddannelsesforløb på 2 år, er blevet autoriserede af Psykolognævnet under Socialministeriet.

Specialist i klinisk psykologi/psykoterapi for voksne gives til autoriseret psykologer, som har taget en specialist-uddannelse på 3 år. Godkendelse gives af psykologforeningen.