* Min kontakt til Trine Garff, fik jeg via en henvisning af min læge efter et selvmordsforsøg med en efterfølgende kortvarig (1½ døgn) indlæggelse på hospital. Mine samtaler med Trine strakte sig over ca. 12 måneder med hyppige konsultationer i begyndelsen, men efter godt ½ års forløb med længere mellemrum.

I begyndelsen gjorde jeg meget for at fortælle Trine om mig selv. Trine gjorde sit for at skabe den nødvendige åbenhed og tillid mellem os, for derefter at tage fat på selve problemstillingen: Hvorfor var jeg kommet så langt ud, at jeg havde forsøgt selvmord. Gennem de følgende samtaler fik jeg styr på mig selv samt forståelse for den relation, jeg har til min familie og venner. Efter den proces kunne jeg begynde at komme med forslag til, hvad jeg aktivt kunne gøre for at løse de problemer, jeg tumlede med. Med Trine som sparringspartner formåede jeg/vi at analysere problemerne og komme med løsningsforslag.

Min depression aftog, så jeg efter de 12 måneder med Trine føler mig restitueret. Jeg føler at hverdagen fungerer godt, samt at jeg i det daglige kan løse de problemer, der naturligvis altid opstår.

*Resultater er individuelle, og kan variere fra person til person.