AUTORISATION

 

Ifølge Autorisationsordning for psykologer – Retningslinier for den praktiske uddannelse, jr. Psykolognævnet, skal den eksterne supervision:

 have en ramme:  “[..] supervisor og supervisand [har] på forhånd [..] truffet aftale om, hvornår et supervisionsforløb skal foregå, og hvilke hovedområder og arbejdstemaer supervisionen skal indeholde.”

Endvidere:  “[..] skal 40 timer være modtaget af én og samme ekstern supervisor, dvs. hos en supervisor, som arbejder på en anden arbejdsplads end psykologen”.

Inden opstart af vores supervisionsforløb, så har vi aftalt dato, og antal timer pr. gang, samt hvorvidt der er tale om et individuelt – eller gruppeforløb. Det er min erfaring, at små supervisionsgrupper med max 3 supervisander er at foretrække, da der her kommer en tryghed i gruppen, der gør det muligt, at vise sine sårbarheder i sin praksis. Netop ved at få talt om disse sårbarheder udvikles vores færdigheder som psykolog, og som menneske. 

Psykologen skal under supervision “udvikle færdigheder i at tilrettelægge og gennemføre relevant udredning og intervention[…]

Først supervisionsgang, undersøger vi hvilke arbejdstemaer, som du/I overordnet skal arbejde med, og sideløbende kaster vi lys på disse temaer under sagssupervision.

”Supervisionen skal omfatte såvel sagsaspekter som relationen mellem supervisanden og [klient]”.

Løbende under supervisionen udvikles dine færdigheder som psykolog, og udover sagssupervision, vil vi have fokus på relationen mellem dig som psykolog og klienten. Såfremt du ønsker det, så er der også mulighed for, at vi kan have fokus på dig som menneske i relationen til klienten.

   

Supervisionsforløbet kunne se således ud:

Individuelt:

2timer x 20gange

4timer x 10gange

Gruppe:

5timer x 8 gange.

Ovenstående er kun en mulighed blot mange mulige. Kontakt mig venligst, og finder vi en løsning der passer alle.