Eksistentiel fænomenologisk terapi og supervision

Klinik i København K

 Eksistentiel-fænomenologisk terapi & supervision

Trine Garff

Psykolog, aut., specialist og supervisor i psykoterapi og klinisk psyklogi.

Ekstern lektor v. Københavns universitet

Erhvervspsykolog – ledelsesudvikling

Klinik i København K

Er du ked af det? Oplever du sorg og tab? Føler du dig usikker, angst og magtesløs?

Oplever du at livet ikke længere giver mening?

Så kan jeg hjælpe dig.

 

Du vil blive mødt og anerkendt, som det menneske du er, med din smerte, og din historie. 

 

“Trine har ikke alene hjulpet mig med at håndtere symptomerne på min angst. I samtalerne har vi også undersøgt angsten og mere grundlæggende, hvem jeg er.”

 – kvinde, 32år

Det er en kæmpe glæde at kunne præsentere Danmarks eneste efteruddannelse i eksistentiel fænomenologisk psykoterapi på specialistniveau.

VIDENS- OG ERFARINGSOMRÅDER

 

Sideløbende med min kliniske praksis, har jeg været ansat i kommuner, i mindre og større private virksomheder, været frivillig i NGO’er samt afholdt/afholder supervision for ansatte og ledere.

 Nedenfor kan du læse mere:

I min klinik møder jeg mennesker, der bl.a. oplever:

 • meningsløshed
 • tab af kontrol
 • sorg og krise
 • tab
 • angst 
 • traumer
 • depression
 • selvmordstanker
 • stress og udbrændthed
 • belastningsreaktioner

 

 • reaktion og følgevirkninger af fysiske sygdomme
 • konflikter i parforholdet
 • sociale problemstillinger /problemer i relation til andre mennesker
 • svært ved forælderskab
 • barnløshed
 • pårørende til mennesker med psykiske lidelser
 • sorg og tab v. skilsmisse
 • spiseforstyrrelse
 • selvskade
 • skoleværing
 • overgangsalderen

 

Fra børne- og unge forvaltningen
 • samtaler med børn og unge
 • samtaler med forældre
 • supervision af pædagoger, lærer og ledelse.
 • udredning af børn og unge

I psykiatrien mødte jeg mennesker med forskellige psykiatriske og psykologiske problemstillinger:

 • spiseforstyrrelser
 • personlighedsforstyrrelser
 • selvskadende adfærd
 • depression
 • angst
 • ocd
 • adhd
 • autisme

 

I det frivillige arbejde mødte jeg mennesker, der oplevede
 • skam
 • usynlighed
 • afmagt
 • ensomhed
 • følelsen af ikke, at være en del af samfundet
 • at skulle leve med en kronisk lidelse

Fra ansættelse i kommuner, større- og mindre private virksomheder

 • stress (stresshåndtering og stressforebyggelse)
 • hvordan forholder man sig i politiske organisationer som ansat og som ledere
 • ledelse- og organisationsudvikling
 • håndtering af konflikter mellem ansatte
 • håndtering af konflikter mellem ansatte og leder

 

 

 

 

 

Beliggenhed

Gammel mønt 14. 1. sal,

1117 København k
info@trinegarff.dk

t: 22440132

web: eksi.dk

web: conventu.eu